Đi dạo cùng bầy chó hoang ở Costa Rica

Gốc
Territorio De Zaguates là khu bảo tồn chó hoang lớn nhất thế giới. Tới đây, bạn sẽ được thoải mái tiếp xúc và chăm sóc bầy chó hoang hơn 1.000 con từng được giải cứu.

An Ngọc