Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đi dạy mà vẫn phải ngửa tay xin tiền gia đình!

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Tháng 8 học trò nghỉ hè, cô giáo không có lương. Mỗi năm được thưởng một lần duy nhất vào dịp Tết và tiền thưởng là 200.000 đồng. Nghe đâu năm nay em được tăng lương, chắc được 1,5-1,6 triệu/tháng".

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=91398