Hanoinet - Buổi tối, ông chủ đang xây nhà ở bên cạnh nhà tôi sang chơi. Thấy tiến độ đào móng có vẻ chậm, tôi hỏi: Mấy hôm nọ đào móng nhanh là thế, vậy mà lý do làm sao ông lại dừng, không sợ m­ưa xuống thì gay go, phức tạp à?