Anh Hiếu (người xã Quảng An) tham gia đoàn rước dâu từ xã này sang xã Tân Bình (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh). Tại khu vực gần nhà trai, anh Hiếu bị 2 thanh niên xã này đánh đến chết.