(AutoPro) - Dân phượt, dân offroad hành xác mới chỉ nghe nhắc Tây Bắc, Đông Bắc đã như thấy mận, đào nở trạt rừng; thấy múa xòe, thấy tiếng khèn gọi bạn. Thế đã là thích, đã muốn đi ngay. Huống hồ giờ có thêm lý do khác để đi?