Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Di sản văn hóa ca trù cần được bảo vệ"

ND - Viện Âm nhạc Việt Nam (Nhạc viện Quốc gia Hà Nội) vừa khởi động dự án tổng kiểm kê di sản văn hóa ca trù. Đây cũng là dự án kiểm kê di sản âm nhạc đầu tiên được tiến hành một cách bài bản.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122984&sub=79&top=43