Đi tìm giải pháp quản lý minh bạch bất động sản (phần 2)

Những khó khăn cũng nảy sinh trong vấn đề bán trước. Gần đây, một số dự án ở Tp.HCM khi tiến hành bán trước, họ...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/14/020812/5370