Đi tìm nguồn gốc sự sống

Gốc
Các nhà thiên văn học vừa đạt được một bước tiến mới trong việc trả lời câu hỏi chúng ta sinh ra từ đâu. Các hành tinh và những gì tồn tại trên chúng, bao gồm cả loài người, đều bắt nguồn từ bụi vũ trụ mà hầu hết được sinh ra từ những vì sao chết.

Tin nóng

Tin mới