Thời gian là gì? Ta chỉ nghĩ tới cái đồng hồ, đến đứa trẻ mới ra đời, đến người già tóc bạc, đến cái chết, và sinh ra... Rồi sự héo tàn trơ trụi, rồi đâm chồi nảy lộc... Đó là kết quả, dấu vết, tàn tích của thời gian.Chi tiết...