Đi trên lửa nóng 671 độ C

Gốc
(BNS) Anh Scott Bell, người Anh, sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vừa qua đã đi bộ chân trần qua một đoạn đường đầy than cháy đỏ ở 6530C đến 6710C, dài 100m, nhưng anh chẳng hề hấn gì cả! Ai cũng kinh ngạc.

Tin nóng

Tin mới