Đi xem.. Adam, Eva

Gốc
Tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Việt Nam đang diễn ra cuộc thi của Trung tâm Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT- Arena (Đại học FPT), với hơn 200 tác phẩm và triển lãm này trưng bày những gì đẹp nhất và... art nhất.

Tin nóng

Tin mới