Địa chất Việt Bắc - TKV: 20 cá nhân đăng ký mua chưa đến 5% khối lượng IPO

Gốc
Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo kết quả đăng ký mua hơn 3.4 triệu cp chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV (DiaChatVietBac).

Theo đó, chỉ có 20 cá nhân đăng ký mua 156,600 cổ phần trên tổng số 3,498,500 cổ phần đưa ra IPO, ứng với tỷ lệ mua 4.4%.

Thời gian tổ chức đấu giá là 8 giờ 30 phút ngày 07/12/2015./.

Tin nóng

Tin mới