Diane Von Furstenberg - Những xúc cảm của đàn bà...

Gốc
Một triết lý cơ bản, đơn giản nhưng được vận dụng một cách triệt để trong tất cả những thiết kế của Diane Von Furstenberg, đó là phải luôn mang lại những cảm xúc như cách một người đàn bà tạo ra. Nghĩa là mềm mại, nghĩa là nhẹ nhàng và cũng nghĩa là đầy lôi cuốn.Xem chi tiết...

Tin nóng

Tin mới