(NDHMoney) Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC - HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị DIC thông qua việc mua lại 1,44 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương đương với 9,6% số cổ phiếu đang lưu hành. Được biết, nguồn vốn để mua lại số cổ phiếu quỹ này lấy thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại. Thời gian dự kiến mua từ ngày 18/11.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 của công ty đạt 266,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 749,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 là hơn 5 tỷ đồng, lũy kế đạt 16,3 tỷ đồng.