(TNO) Ngày 17.11, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam cho biết, theo thống kê khu vực ĐBSCL đã có hơn 12.500 ha nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng gây thiệt hại 1.000 tỉ đồng.

Nhãn bị bệnh chổi rồng vàng đọt

Trong đó, tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại nặng nề nhất với hơn 3.800 ha và đây là tỉnh đầu tiên công bố dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn.

Theo ước tính chỉ riêng vườn nhãn Châu Thành, Đồng Tháp với hơn 3.300 ha nhãn bị nhiễm bệnh phải cưa cây bỏ, số còn lại cho năng suất 10 - 40% thì nhà vườn nơi đây thất thu 500 tỉ đồng.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 2.100 ha nhãn bị nhiễm bệnh, riêng huyện Long Hồ chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 1.700 ha bị bệnh.

Điều nhà vườn lo ngại đến nay dịch chổi rồng vẫn chưa có thuốc đặc trị, cây nhãn bị bệnh cho năng suất kém vào các mùa sau. Đó là chưa kể hiện nay dịch bệnh còn lây lan sang các cây ăn trái khác như chôm chôm…

Nhà vườn huyện Châu Thành, Đồng Tháp cưa bỏ nhãn làm củi

Tin, ảnh: Thanh Dũng