Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đích đến còn nhiều gian nan

(HNM) - Nhà nước tăng đầu tư, người dân tăng nguồn lực đóng góp theo khả năng. Đó vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp nhằm đạt mục tiêu mọi người dân có nhu cầu đều được học tập với chất lượng tốt nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/153867