Dịch tiêu chảy đã ở mức báo động

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 107 trường hợp mắc tiêu chảy cấp, trong đó 55 ca được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88294.cand