Vài năm trở lại đây trên địa bàn TPHCM, sự ra đời của các công ty, dịch vụ chuyên lo chuyện cưới hỏi ngày càng phát triển, thậm chí như lời của nhiều người ví von "mọc như nấm sau mưa".