Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 04/2007/QĐ-BTTT dành riêng cho Bưu chính Việt Nam cung ứng dịch vụ thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát, bằng các phương tiện vật lý, thông tin dưới dạng văn bản có địa chỉ nhận, bao gồm cả dịch vụ chuyển phát có lai ghép và dịch vụ chuyển phát thông tin quảng cáo trực tiếp.