Dịch vụ hạ tầng cơ sở có vai trò thúc đẩy thương mại

Gốc
Ngày 10/4, kết thúc Hội nghị các chính phủ các nước thành viên Hội nghị Liên hợp quốc về buôn bán và phát triển (UNCTAD) tạ Thụy Sĩ, Liên hợp quốc đã khẳng định vai trò then chốt của dịch vụ hạ tầng cơ sở trong thúc đẩy thương mại, tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Hội nghị Geneva đã nhấn mạnh cách thức sử dụng khuôn khổ thể chế và quy chế để tăng cường khả năng cung cấp, nâng cao chất lượng và sự sẵn sàng phục vụ của dịch vụ hạ tầng cơ sở ở các nước đang phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại của các dịch vụ này. Các chuyên gia Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh khả năng tiếp cận phổ cập các dịch vụ hạ tầng cơ sở, nêu bật vai trò then chốt của các vấn đề này trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương, trong bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế, tác động của các quy chế mới đến sự điều chỉnh dịch vụ tài chính, những cản trở chính đối với trao đổi các dịch vụ hạ tầng cơ sở, đặc biệt ở các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển nhất thế giới. Các chuyên gia Liên hợp quốc lưu ý để phát huy thành quả phát triển từ các dịch vụ hạ tầng cơ sở, cần thiết lập những khuôn khổ thể chế và quy chế trên cơ sở hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà xây dựng quy chế và các chuyên gia đàm phán thương mại. Khẳng định vai trò sống còn của dịch vụ tài chính trong thương mại và phát triển, các chuyên gia Liên hợp quốc cũng đề xuất những biện pháp để dịch vụ này phục vụ hiệu quả hơn các nhu cầu phát triển của các nước ở cấp quốc gia và quốc tế. Theo số liệu của UNCTAD, các dịch vụ hạ tầng cơ sở như viễn thông, vận tải, năng lượng và tài chính đã tạo việc làm cho ít nhất 13% số lao động trên toàn cầu. Thu nhập từ khu vực kinh tế này trên thế giới năm 2009 lên tới 14.000 tỷ USD, chiếm 1/4 tổng thu nhập nội địa toàn cầu, trong đó thu nhập từ khu vực dịch vụ hạ tầng cơ sở của các nước đang phát triển chiếm hơn 25%, tăng so với tỷ lệ 21,4% năm 2002./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới