Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Dịch vụ” hôn nhân

Gốc

Kết hôn dựa theo những tiêu chuẩn đã được cân - đo -đong - đếm trước. Quan niệm về tình yêu dẫn đến hôn nhân dường như chẳng còn mấy ý nghĩa đối với nhiều thanh niên Hàn Quốc thời hiện đại.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/6/22/246295.tno