Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dịch vụ tin nhắn di động vô văn hóa

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Tại nhiều trang quảng cáo các dịch vụ tin nhắn trên báo với lời quảng cáo khiêu khích: "Chuyện người lớn. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi". Đây là cách mà các nhà dịch vụ áp dụng theo kiểu của các nhà sản xuất phim "cấm trẻ em dưới 18 tuổi". Thế nhưng trẻ em vào rạp thì có thể ngăn lại, còn trẻ em tìm tin nhắn dịch vụ thì ai ngăn được?