Đến hôm nay (22.9) LĐĐT đã cập nhật điểm chuẩn xét tuyển của 232 trường ĐH - CĐ năm 2008. Trong đó, 152 trường cũng công bố luôn chỉ tiêu xét tuyển điểm nguyện vọng 2 (logo NV2) và 44 trường công bố điểm và chỉ tiêu xét tuyển NV3 (logo NV3).