Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Quảng Nam, Đại học công nghiệp TP. HCM, Đại Học Nha Trang, Đại Học Quốc Tế TP. HCM, Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM,Đại học Hoa Sen, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc), ĐH Lâm nghiệp (Phía Nam),

Đại học Quảng Nam DQU Diem chuan chinh thuc DQU 2013:
-D340301,D340101,D480201(A,A1): 13
-D340301,D340101,D220113(D1): 13.5
-D620112,D220113: 14
-D140211,D140201: 15#-D140217: 15.5
-D140213: 16
-D140211,D140202,D220201: 16.5
-D140209: 17
-D140209,D140202: 19
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam HNT Diem chuan chinh thuc HNT 2013:
-Khoi C: 14
-Khoi D1: 13.5
Đại học Hoa Sen DTH Diem chuan chinh thuc DTH 2013:
-C340101,C480102,C480201,C340406,C340301,C340107,C340103,C340109,C340120(A,A1): 10
-D340107: 16
-D460112,D340120: 17#-D340109,D340101,D340115,D340103,D850101,D340405,D480102: 14
-C340101,C480201,C480102,C340406,C340301,C340107,C340103,C340109,C340120(D): 10.5#-D850101,D480103,D340405,D480201,D480102,D340404,D340301(A,A1): 13
-D340120,D340107,D340201,D340103,D340109,D340101,D340115,C220201: 15#-D210405,D210403,D210404: 18
-D220201: 21
ĐH Lâm nghiệp (Phía Nam) LNS Diem chuan chinh thuc LNS 2013:
*He DH
-Khoi A, A1:13d
-Khoi B:14d
-Khoi (D1):13.5d
-Khoi V:15d
* He CD
-Khoi (A, A1, D1):10d
-Khoi B:11d
-Khoi V:12d
Đại học công nghiệp TP HCM HUI Diem chuan chinh thuc HUI 2013:
-C510206: 11
-C510302,C510201,C510202,C480201,C340301,C340201,C220201: 12
-C510301,C510205,C540204,C340101,C510401: 12.5#-C510406,C540102: 13.5
-D480101,D510206,D340122: 14
-D340301,D340201: 14.5
-D540204,D510201,D510203,D510302: 15
-D340101: 15.5#-D510205,D510301: 16
-D220201: 16.5
-D510406: 17
-D510401: 17.5
-D540101: 18
Đại Học Nha Trang (Nha Trang ) TSN Diem chuan chinh thuc TSN 2013:
-D510301,D510203,D510201,D510206,D520122,D510205,D510202,D840106,D620304,D340405,D620115: 13#-D540104,D510401,D480201,D340405,D620115: 13.5
-D510103,D540105,D510406,D420201,D340301,D340121,D510401,D620301,D620305,D620302,D480201: 14#-D340101,D540105,D510406,D420201,D540104,D340301: 14.5
-D540101,D340101: 15
-D340103,D540101,D220201,D340121: 15.5
ĐH Lâm Nghiệp (Phía Bắc) LNH Diem chuan chinh thuc LNH 2013:
*Khoi A
-D420201: 14d
-C620205,C540301,C520103,C480104:12.5d
-Cac nganh con lai: 13d
* Khoi A1
-D440301,D850101: 14d#-C620205,C540301,C520103,C480104:12.5d
-Cac nganh con lai: 13d
*Khoi B
-D420201:17d
-D440301,D850101: 15d
-C620205,C540301:13.5d
-Cac nganh con lai: 14d#*Khoi D1
-D850101: 15
-C480104: 13d
-Cac nganh con lai: 13.5d
*Khoi V: 16d
Đại Học Quốc Tế Hồ Chí Minh QSQ Diem chuan chinh thuc QSQ 2013:
NgahD580208: 17d
NgahD460112: 16.5d
NgahD520207: 16.5d
NgahD480201: 17d
NgahD540101: 18.5d
NgahD520212: 20d
NgahD620305: 16d#NgahD420201: 18.5d
NgahD340101: 20.5d
NgahD510602: 18.5d
NgahD340201: 18d
Đại học Sân khấu Điện ảnh SKD Diem chuan chinh thuc SKD 2013:
-D210226:19.5d
-D210244:19d
-D210243:18.5d
-D210406:15d
-D210406:15.5d
-D210227:14.5d
-D210234:1.3d
-D210227:16d
-D210301:14.5d#-D210233:17d
-D210236:10d
-D210235:16.5d
-D210231:16d
-D210236:16d
-D210233:18d
-D210235:16d
-D210226:13.5d
-D210226:16.5d
-D210226:20d
-D210226:19d

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM SPK Diem chuan chinh thuc SPK 2013:
D510302,D510202:17,5d
D510301, D510601,D540101:19,5d
D510603:16d
D510203,D510201:20d
D520205,D480201,D540204:19d
D510206:17d#D510501,D510102,D340301:18d
D510304:17d
D510303:20,5d
D510406:18,5d
D810501:16d
D210404:20.5d
D140231:26,5d

Điểm chuẩn đang được cập nhật lên hệ thống.

TRA ĐIỂM THI

Bạn muốn biết điểm thi ngay khi trường công bố? Soạn tin:

QDT sobaodanh gửi 7530

Lưu ý: Số báo danh gồm mã trường+khối+số. Nếu khối có số (vd: khối A1,D1...) thì giữa khối và số phải có dấu chấm (.)

Ví dụ: Để tra điểm thi trường Đại học Sài Gòn của thí sinh khối A1, số báo danh 12345, soạn tin:

QDT SGDA1.12345 gửi 7530

Ngay từ bây giờ, bạn có thể nhắn tin đăng ký để nhận điểm thi tự động gởi đến dế yêu ngay khi trường công bố.

TRA ĐIỂM CHUẨN

Bạn muốn biết điểm chuẩn của trường ĐH - CĐ ngay khi công bố? Soạn tin:

QDC matruong gửi 7530

Ví dụ: Để tra điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn, soạn tin:

QDC SGD gửi 7530

Từ bây giờ, bạn có thể nhắn tin đăng ký để nhận điểm chuẩn tự động gởi đến dế yêu ngay khi trường công bố.

Xem chi tiết tại đây.