Điểm chuẩn đại học năm 2019 của 212 trường

Gốc
Danh sách điểm chuẩn của 212 trường đại học trên cả nước được cập nhật ngày 11/8/2019.

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở TP. Hồ Chí Minh xét theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực MIỀN BẮC xét theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực MIỀN TRUNG xét theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Thông tin về điểm chuẩn vào đại học năm 2019 của các trường ở khu vực MIỀN NAM xét theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (Xếp theo thứ tự ABC)

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường khối Quân đội và Công an năm 2019