Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2022.

3 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2022 là Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng với điểm chuẩn 29,95 ở tổ hợp khối C00.

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Dưới đây là điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022:

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngọc Châu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/diem-chuan-truong-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dh-quoc-gia-ha-noi-d566009.html