Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điểm chuẩn và xét NV2 của các trường ĐH, CĐ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Học viện Bưu chính viễn thông (Cơ sở phía Bắc): Điểm chuẩn NV1 dành cho đối tượng được cấp kinh phí đào tạo và đối tượng tự túc kinh phí đào tạo như sau: ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông: 23 và 17; Công nghệ thông tin: 22,5 và 17...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=84894