Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng cao hơn năm 2018

Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng cao hơn năm 2018

Điểm trúng tuyển năm nay vào Đại học Đà Nẵng cao hơn từ 0,5 - 2 điểm tùy vào một số ngành.

9 liên quan

Điểm chuẩn của Đại học Đà Nẵng cao nhất là 24

Điểm chuẩn của Đại học Đà Nẵng cao nhất là 24

Ngày 8/8, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2019 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên...

9 liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Luật từ 20,4 trở lên

Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn 2019

9 liên quan

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Huế từ 15 đến 20

Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Sư phạm, ĐH Huế, là 20, thấp nhất là 15. Mức điểm cao rơi vào các ngành khối sư...

9 liên quan

ĐH Kinh tế Huế lấy điểm chuẩn từ 14 đến 18

Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Kinh tế, ĐH Huế, là 18, trong khi gần một nửa số ngành chỉ lấy điểm trúng tuyển 14.

9 liên quan

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM công bố điểm chuẩn

Ngành luật quốc tế và ngôn ngữ Nhật là hai ngành có mức điểm chuẩn cao nhất ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM...

9 liên quan