Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại giao năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại giao năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Duy Tân 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Duy Tân 2022

Trường Đại học Thái Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Trường Đại học Thái Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Khánh Hòa

Điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Khánh Hòa

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương năm nay thế nào?

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương năm nay thế nào?

Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Trường ĐH Giao thông Vận tải cao nhất 25,10 điểm

Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Trường ĐH Giao thông Vận tải cao nhất 25,10 điểm

Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Điện lực cao nhất là 24,65

Điểm trúng tuyển của Trường Đại học Điện lực cao nhất là 24,65

Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022

Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022

Ba trường đại học thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng công bố điểm trúng tuyển

Ba trường đại học thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng công bố điểm trúng tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM từ 22.5- 27.5 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM từ 22.5- 27.5 điểm

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Công nghệ thông tin cao 'chót vót'

Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Công nghệ thông tin cao 'chót vót'

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,5 điểm

Đại học Luật TP.HCM công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,5 điểm

Gần 9 điểm/môn mới có thể trúng tuyển Trường ĐH Công nghệ thông tin

Gần 9 điểm/môn mới có thể trúng tuyển Trường ĐH Công nghệ thông tin

Cập nhật điểm chuẩn các trường thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022

Cập nhật điểm chuẩn các trường thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM thế nào?

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM thế nào?

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Sài Gòn

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Sài Gòn