(NDHMoney) Sau 6 tháng đầu năm 2013, có tới 36,5% công ty chứng khoán hoạt động thua lỗ. Trong đó, 10 công ty thua lỗ nhiều nhất chiếm tới 76% số lỗ của nhóm này.

Theo thống kê của NDHMoney, có 34 công ty thua lỗ trên 93 công ty đã nộp BCTC, tổng lỗ của 34 công ty này là 151,31 tỷ đồng. Trong đó 10 công ty thua lỗ nhiều nhất có tổng lỗ là 115, tỷ đồng.

CTCK Sacombank (SBS) được ghi nhận là công ty thua lỗ nặng nhất với việc lỗ tới 33,587 tỷ đồng. Mức lỗ này là cao nhất trong ngành nhưng nếu so với 6 tháng năm 2012 lỗ mới chỉ bằng 25% lỗ của năm ngoái ( 6 tháng đầu năm 2012 công ty này thua lỗ lên tới 139 tỷ đồng). Trong quý 2/2013, công ty này thua lỗ 18 tỷ đồng do không phát sinh khoản hoàn nhập nào như quý 2 năm ngoái. LNST của công ty trong quý 2/2012 lến đến 520 tỷ đồng do hoàn trích nhập chi phí dự phòng 820 tỷ đồng. Với khoản lỗ này, hiện nay SBS đang âm vốn điều lệ lên tới 285 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là CTCK Ngân hàng MHB với mức thua lỗ 22,6 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, lỗ lũy kế của MHBS là 84 tỷ đồng gần bằng một nửa vốn điều lệ của công ty

Ngoài ra, CTCK Ngân hàng Đông Á (DAS) và CTCK Vinasecurities (VNSC) cũng là những công ty thua lỗ trên 10 tỷ đồng.

6 công ty còn lại chỉ thua lỗ từ 4-6 tỷ đồng. Công ty thua lỗ ít nhất là CTCK VIT với mức thua lỗ 4,1 tỷ đồng.