Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria

Gốc
Hiện nay có 10 tàu chiến của Hải quân Nga đang tham gia vào các hoạt động chống khủng bố tại Syria, trong đó tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva là kỳ hạm .

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 1

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 2

Tàu vận chuyển Dagestan

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 3

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 4

Tàu khu trục tên lửa Ladny

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 5

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Smetlivy

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 6

Kỳ hạm Moska

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 7

Tàu vận chuyển Mirazh

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 8

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Pytliky

Điểm danh các tàu chiến Nga tại Syria - Ảnh 9

Tàu khu trục chống ngầm Kulakov

Tin nóng

Tin mới