(Cadn.com.vn) - QUẢNG TRỊ- Theo Quyết định số 1332/QĐ-UBND do UBND tỉnh vừa ban hành, chính quyền tỉnh đã nêu đích danh 3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm: Nhà máy chế biến cà phê- Cty TNHH MTV Thương Phú, Nhà máy chế biến cà phê- HTX bản địa Khe Sanh và Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng; trong đó 2 nhà máy chế biến cà-phê đều đóng tại địa bàn xã Hướng Phùng (H. Hướng Hóa). Theo yêu cầu của UBND tỉnh, hai nhà máy chế biến cà-phê phải hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải và xử lý triệt để ô nhiễm môi trường; riêng cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng còn lại phải cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đưa vào hoạt động vào cuối năm 2014.

Bảo Hà