Điểm hẹn thanh niên

Gốc
Tối 1-8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên Sáng mãi ngọn lửa Ba Sẵn sàng, kỷ niệm 5 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (1-8-2008 - 1-8-2013) và phát động Năm thi đua cao điểm, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào "Ba Sẵn sàng" (9-8-1964 - 9-8-2014).

Tối 1-8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Điểm hẹn thanh niên Sáng mãi ngọn lửa Ba Sẵn sàng, kỷ niệm 5 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (1-8-2008 - 1-8-2013) và phát động Năm thi đua cao điểm, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào "Ba Sẵn sàng" (9-8-1964 - 9-8-2014).

Ảnh: VŨ DUY

Tin nóng

Tin mới