Dưới đây là các hình minh họa sự khác biệt giữa du lịch truyền thống và du lịch hiện đại đó là đi theo tour và phượt tự do.

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 1

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 2

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 3

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 4

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 5

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 6

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 7

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 8

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 9

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 10

Diem khac nhau ro ret cua viec di du lich va di phuot - Anh 11