(AutoNet) - Khu vực giành cho những “người mới đến” của Triển lãm Detroit 2008 có vẻ thu hút nhiều khách tham quan hơn năm ngoái.