Điểm thời sự ngày 17 - 1

Gốc
ND - Một tòa án Israel đã xử  phạt sĩ quan quân đội David Shamir năm năm tù giam về tội tìm cách bán tài liệu mật cho Iran.

Tin nóng

Tin mới