Điểm thời sự ngày 3 – 4

ND - Ngày 3-4, tuyến phố Ledra ở Thủ đô Nicosia chia cắt CH Síp thành hai phần, đã được khai thông sau gần 44 năm đóng cửa. Đây là tuyến phố thứ sáu được khai thông trên quốc đảo này kể từ năm 2003.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119069&sub=82&top=45