ND - Một bé gái hai tuổi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa được xác nhận nhiễm cúm gia cầm. Đây là trường hợp thứ hai nhiễm dịch bệnh nguy hiểm này ở Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay.