Điểm thời sự thế giới ngày 2-4

ND - Thủ tướng Ireland Bertie Ahern (trong ảnh) thông báo với các thành viên chính phủ rằng, ông sẽ nộp đơn lên Tổng thống McAleese, xin được từ chức vào ngày 6-5 tới do đang có những sức ép đòi ông từ chức trước thời hạn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118966&sub=82&top=45