Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điểm thời sự thế giới ngày 5-11

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trung Quốc lần đầu công bố văn kiện chính sách của nước này đối với Mỹ la-tinh và Caribe. Trong đó nhấn mạnh khả năng mở rộng hợp tác năng lượng và tài nguyên; cam kết xem xét xóa nợ cho các nước ở khu vực này trong khả năng cho phép.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134429&sub=82&top=45