Trên Báo Xây dựng ngày 21/3/2017 có các thông tin nổi bật sau: Xây dựng Phú Quốc thành đảo du lịch – nghỉ dưỡng sinh thái biển đặc sắc: Cần bảo vệ nguồn tài sản quý giá của thiên nhiên; Giao lưu trực tuyến “Thực trạng tuyển sinh ngành Xây dựng, cơ hội và thách thức”; Phát triển vật liệu xây không nung: Tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc; Quy hoạch phố đi bộ; Quản lý trật tự vỉa hè: Tất cả còn ở phía trước.

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 1

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 2

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 3

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 4

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 5

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 6

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 7

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 8

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 9

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 10

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 11

Diem tin Bao Xay dung so 23 - Anh 12

Báo điện tử Xây dựng