Điểm tin thời sự thế giới ngày 26-7

ND - Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong tuyên bố, nếu cuộc đàm phán giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia và Thái-lan, dự kiến vào ngày 28-7 không thể tháo ngòi nổ cho tình hình căng thẳng tại khu vực đền Preah Vihear, thì Campuchia có thể lại yêu cầu HĐBA LHQ can thiệp.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127502&sub=82&top=45