Khu đất có diện tích 103.336,6 m2 ở phường An Lợi Đông, quận 2 vừa được UBND TPHCM giao cho Công ty Cổ phần Phát triển nguồn lực Việt - Nhật...