Năm 2015, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức 108 đợt kiểm tra hiện trường. Hà Nội xác định chỉ giới và cắm mốc 2 tuyến đường vành đai 3 và 4. Hà Tĩnh thành lập đoàn thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng... Đây là một số tin chính, nổi bật trên Báo điện tử Xây dựng ngày 02/02.

Diem tin xay dung ngay 02/02 - Anh 1

Báo điện tử Xây dựng