Điện Biên: Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Gốc
- Sáng 13/4/2011, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, đã tiến hành kỳ họp thứ hai mươi để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có việc tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, chấp thuận, quyết định thông qua các nghị quyết để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh sau khi đồng chí Mùa A Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh đương nhiệm được HĐND tỉnh bầu và Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Bùi Viết Bính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm nghỉ hưu. Với 82% số phiếu tán thành, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2011. Đồng chí Lê Thành Đô – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 với 77,77 % phiếu bầu Việc xem xét, bầu các chức danh Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2011 đã được tiến hành đúng thủ tục, trình tự theo quy định của luật bầu cử HĐND, UBND các cấp. Qua đó, góp phần ổn định, kiện toàn bộ máy tổ chức nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND và UBND trong nhiệm kỳ./.

Tin nóng

Tin mới