Tuần qua, cùng với diễn biến thị trường biến động với những phiên tăng giảm nhẹ, một số cổ phiếu được khuyến nghị mua vào đã đi ngang và không đạt được mức giá kỳ vọng. Theo Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

Dien bien co phieu can quan tam tuan qua - Anh 1

* VCBS đánh giá khả quan đối với cổ phiếu HUT

Đối với năm 2017, chúng tôi kỳ vọng HUT sẽ tiếp tục tăng trưởng với 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng trưởng 7,7%) và 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng trưởng 11,4% so với năm trước). Với EPS forward 2017 là 2.522 đồng/CP, tương ứng P/E forward khá thấp là 4,8 lần, mặc dù HUT có rủi ro pha loãng từ trái phiếu chuyển đổi với khoảng 7,5% năm 2017 và 7% năm 2018. Chúng tôi duy trì đánh giá khả quan với cơ hội đầu tư cổ phiếu HUT.

Với kết quả kinh doanh năm 2016 tăng trưởng ấn tượng cùng kế hoạch đề ra khả quan trong năm 2017, diễn biến cổ phiếu HUT đã khởi sắc trong tuần qua, đúng như nhận định của VCBS. Cụ thể, HUT có tới 4 phiên tăng và 1 phiên đứng giá duy nhất giữa tuần ngày 8/2, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HUT tăng 700 đồng/Cp (+6,03%) từ mức 11.600 đồng/Cp lên 12.300 đồng/Cp.

* BSC khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu HT1

Dự kiến trong năm 2017, HT1 sẽ tăng tỷ lệ sử dụng than nhập khẩu nếu giá bán thấp hơn giá than trong nước (hiện chiếm tỷ lệ phối trộn 20 – 30% lượng than sử dụng), ngoài ra sẽ tăng lượng dầu điều sử dụng, giảm lượng than tiêu thụ, qua đó giúp giảm giá thành. Vì vậy, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị Mua trung và dài hạn cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu 24.925 đồng/CP.

Tuần qua, HT1 có 3 phiên giảm đầu tuần, tuy nhiên, 2 phiên hồi phục khá tích cực vào cuối tuần, đặc biệt là phiên tăng trần ngày 9/2 đã giúp cổ phiếu này dành lại được những gì đã mất trước đó. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HT1 tăng 1.100 đồng/Cp (+5,7%) từ mức 19.300 đồng/Cp lên 20.400 đồng/Cp. Tuy nhiên, so với mức giá mục tiêu là 24.925 đồng/CP, giá hiện tại của cổ phiếu HT1 còn thấp hơn 22,18%.

* MSI khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu SVC

Theo phương pháp định giá Chiết khấu dòng tiền Công ty (FCFF), giá trị hợp lý của cổ phiếu SVC là 69.800 đồng/cp, tiềm năng tăng trưởng là 56,9% so với thị giá hiện tại. Hiện tại cổ phiếu SVC đang được giao dịch rẻ hơn giá trị thực tế khi mức P/B của SVC là 0,7x, và chỉ số P/E Forward 2017 là 6,7x, thấp hơn đến 59,7% so với mức P/E 16,5x của thị trường. Vì vậy, chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị mua cổ phiếu SVC cho mục tiêu trung và dài hạn, với mức giá hợp lý là 69.800 đồng/Cp.

Tuần qua, SVC có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng giữa tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu SVC tăng nhẹ 200 đồng/Cp (+0,45%) từ mức 44.800 đồng/Cp lên 45.000 đồng/Cp. So với mức giá kỳ vọng 69.800 đồng/CP, giá hiện tại của SVC thấp hơn 55,11%.

* VCSC khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu MBB

Dù có NIM thấp hơn và chi phí hoạt đông gia tăng, MBB vẫn đạt được tăng trưởng lợi nhuận ở mức khá do tăng trưởng cho vay cao và thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tốt. Chúng tôi sẽ đánh giá lại dự báo của chúng tôi trong báo cáo cập nhật sắp tới. Chúng tôi hiện đang giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho MBB.

Dù có những phiên hồi phục hỗ trợ tốt cho đà tăng thị trường nhưng nhìn chung, diễn biến các cổ phiếu ngân hàng trong tuần qua là đi ngang. Trong đó, MBB cũng không ngoại trừ khi có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MBB không có biến động và giữ nguyên tại mức 14.150 đồng/Cp.

* VCSC khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu CII

Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với cổ phiếu CII được dựa trên mô hình định giá theo phương pháp tổng giá trị thành phần nhờ sự đóng góp lớn từ các dự án BOT và mảng bất động sản, bên cạnh lợi suất cổ tức ổn định ở mức 7%.

Trái với khuyến nghị của VCSC, tuần qua, CII có tới 4 phiên giảm và duy nhất 1 phiên tăng vào giữa tuần ngày 8/2. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CII giảm 250 đồng/Cp (-0,8%) từ mức 31.000 đồng/Cp xuống 30.750 đồng/Cp.

* VCSC khuyến nghị mua cổ phiếu HPG

Với hoạt động xây dựng trong nước tiếp tục tích cực và quyết tâm của HPG vượt qua hạn chế về công suất khi gia tăng thêm dự án Dung Quất, chúng tôi nhiều khả năng sẽ duy trì khuyến nghị MUA cho HPG.

Tuần qua, HPG có 2 phiên giảm cuối tuần và 3 phiên tăng đầu tuần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HPG tăng 1.150 đồng/Cp (+2,66%) từ mức 43.200 đồng/Cp lên 44.350 đồng/Cp. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư mua HPG vào trong phiên 6/2 và bán ra trong phiên 8/2 thì có thể thu lời 3,36%.

* PHS khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu CSM

Trong năm 2017, tỷ giá cũng gặp áp lực sẽ ảnh hưởng tiêu cực làm tăng chi phí tài chính. Ngoài ra, công ty cũng không còn ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng từ quỹ phát triển khoa học công nghệ nên chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ không ghi nhận mức thấp như 2016. Tính chung, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ có thể đạt 222,8 tỷ đồng năm 2017, tương đương với EPS dự phóng 2017 đạt 2.150 đồng/cổ phiếu. Với những khó khăn trên, chúng tôi đánh giá TRUNG LẬP với cổ phiếu CSM.

Trong khi nhiều cổ phiếu trong nhóm cao su tự nhiên đón nhận tuần giao dịch khá thành công thì cổ phiếu cao su chế biến lại đi ngang. Cụ thể, CSM có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CSM tăng 300 đồng/Cp (+1,48%) từ mức 20.600 đồng/Cp lên 20.900 đồng/Cp.

* MBS khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu BFC

Chúng tôi khuyến nghị Mua trung và dài hạn đối với cổ phiếu BFC với mức định giá trên cơ sở thận trọng 42.000 đồng/cp, với tiềm năng tăng giá ~25% so với 33.600 đồng/cp.

Dù quay đầu điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng diễn biến khởi sắc trong các phiên trước đó đã giúp BFC có tuần giao dịch khá thành công. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BFC tăng 2.600 đồng/Cp (+8,05%) từ mức 32.300 đồng/Cp lên 34.900 đồng/Cp. Tuy nhiên, nếu mua vào BFC từ đầu tuần và bán ra trong phiên 9/2, nhà đầu tư có thể thu lợi 9,13%.

* ACBS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NVL, VCSC khuyến nghị phù hợp thị trường, PHS khuyến nghị tăng tỷ trọng

Cổ phiếu NVL đang giao dịch ở mức P/E forward là 16,7x trên EPS pha loãng do ACBS dự phóng năm 2017 là 3.540 đồng và P/B là 3x trên BVPS năm 2016 dự phóng 20.000 đồng. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu NVL.

Trong khi đó, theo VCSC, khi giá cổ phiếu NVL đã tăng hơn 20% kể từ khi niêm yết, chúng tôi có khả năng sẽ thay đổi khuyến nghị tương ứng của NVL từ khả quan thành phù hợp thị trường trong báo cáo cập nhật sắp tới.

Theo PHS, mức giá hợp lý của NVL là 70.327 đồng/cổ phiếu, ước tính dựa trên hai phương pháp RNAV và P/E (với EPS ước tính cho 2017). Do đó, khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu NVL với mức sinh lời dự kiến 17%.

Trái với những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán ACBS, VCSC và PHS. Tuần qua, NVL có tới 4 phiên giảm và phiên đứng giá vào cuối tuần ngày 10/2. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NVL giảm 2.100 đồng/Cp (-3,45%) từ mức 60.900 đồng/Cp xuống 58.800 đồng/Cp.

* MBS khuyến nghị mua và nắm giữ cổ phiếu VC3

Chúng tôi sử dụng 3 phương pháp là so sánh P/E, FCFE và FCFF để định giá cổ phiếu VC3. Giá trị hợp lý đối với cổ phiếu VC3 là 42.800 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu với mục tiêu trung và dài hạn.

Tuần qua, VC3 có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VC3 tăng 1.300 đồng/Cp (+3,77%) từ mức 34.300 đồng/Cp lên 35.800 đồng/Cp. Tuy nhiên, so với mức giá kỳ vọng là 42.800 đồng/CP, giá hiện tại của cổ phiếu VC3 còn thấp hơn 19,55%.

T.Thúy