Urê liên tiếp tăng mạnh giá trên nhiều thị trường thế giới trong hai tuần qua. Urê Granular tại Mỹ đã vượt mức 400 USD/ tấn, FOB Nola. Các khách hàng Brazil đã chấp nhận mức giá 405-415 USD/ tấn, CFR, đối với Urê prilled. Tại Yuzhny, giá urê hiện đã leo lên mức cao nhất từ trước tới nay với hợp đồng giao tháng 11/07 đạt 353 USD/ tấn, FOB, tăng 100 USD/ tấn so với đầu năm nay