Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Tokyo (TOCOM) đã tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng qua theo xu hướng giá dầu mỏ và các hàng hóa khác. Tại TOCOM, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2008 đã tăng lên 307,5 yên/kg, mức cao nhất đối với bất cứ một hợp đồng nào kể từ ngày 4/7/2006