Giá bông tại New York giảm trong ngày 18/3 do giao dịch thưa thớt và ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng trên thị trường tín dụng, tuy nhiên xu hướng ổn định đã trở lại vào cuối phiên.