Giá nước cam kỳ hạn giảm tại Niu Oóc trong hầu hết tuần qua do dự kiến mưa nhiều hơn mức trung bình trong tháng qua tại Florida đang cải thiện triển vọng của vụ mùa cam năm nay sau hai năm hạn hán.Các vùng trong cam chính của Bang này dự kiến sẽ có mưa trên 2,5 cm trong ba ngày qua.